Controleer 
Beschikbaarheid

Privacybeleid

In het hoofdstuk “Beleid Bescherming Persoonsgegevens” wordt verklaard hoe het Naturistenhotel Vritomartis omgaat met alle informatie die u ingeeft bij het gebruiken van deze website, en hoe het die gegevens beschermt.

Het Naturistenhotel Vritomartis verbindt zich er toe om de bescherming van uw privacy te garanderen. Als u wordt gevraagd om bepaald informatie in te geven aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt bij het gebruiken van deze website, dan mag u er zeker van zijn dat die informatie uitsluitend zal worden gebruikt in overeenkomst met onze privacyverklaring.

Het is mogelijk dat het Naturistenhotel Vritomartis het aangenomen privacybeleid eventueel wijzigt bij een volgende upgrading van zijn website. U kunt af en toe eens controleren, en nagaan of eventuele wijzigingen u misschien niet langer behagen. Het huidige privacybeleid is geldig vanaf april 2012.

Welke gegevens worden door ons verzameld?

Volgende gegevens worden eventueel door ons verzameld:

 • E-mailadres in geval de gebruiker het betreffende elektronisch formulier invult
 • Overige gegevens die verband houden met statistieken en/of aanbiedingen

Wat doen we met de gegevens die we verzamelen?

Wij hebben die gegevens nodig om ons een idee te vormen van uw behoeften en om u optimale dienstverlening te kunnen bieden, en meer concreet om volgende redenen:

 • Voor ons archief.
 • Eventueel gebruiken we die gegevens om onze diensten te optimaliseren.
 • Mogelijk sturen we bijwijlen een publicitaire e-mail met speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we veronderstellen dat u daarin geïnteresseerd bent, en daarvoor gebruiken we dus het e-mailadres dat u hebt ingetikt.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht, noch verspreid of verhuurd, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of we van u de betreffende toelating hebben gekregen.

Display Adverting, Remarketing and Google analytics

 • Display Advertising wordt door ons toegepast en gebruikt.
 • De door ons aangewende eigenschappen van Google Analytics zijn gebaseerd op Display Advertising (vb. Remarketing).
 • Bezoekers van onze website kunnen Google Analytics voor Display Advertising ongedaan maken en vervolgens de advertenties van Google Display Network individualiseren met behulp van de Ads Preferences Manager.
 • Voor het online adverteren van ons hotel maken wij gebruik van Remarketing met Google Analytics.
 • We doen een beroep op externe leveranciers, waaronder Google, om onze advertenties weer te geven op andere internetsites.
 • Zowel wijzelf als onze externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken tegelijkertijd directe cookies (zoals de Google Analytics cookie) en indirecte cookies (zoals de dubbelklik cookie) om te informeren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van iemands voorafgaande bezoeken aan onze website.
 • Indien u niet instemt met enig punt van deze reclame-strategie, dan kunt u die optie ongedaan maken met behulp van de opt-out browser add-on van Google Analytics

Veiligheid

We verbinden ons er toe om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Om elke vorm van willekeurige toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we de nodige materiële, elektronische en administratieve voorzorgen genomen opdat de online verzamelde gegevens worden afgeschermd en beschermd.

Hoe maken we gebruik van de cookies?

Cookies zijn een soort van kleine bestanden waarvoor uw toelating vereist is opdat ze op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Zodra u uw akkoord hebt gegeven, wordt het kleine bestand geïnstalleerd en helpt het u bij het ontleden van het website-verkeer of informeert het u bij het bezoeken van een welbepaalde website. Het zijn de cookies die aan de web-toepassingen toelaten u te herkennen. Web-toepassingen kunnen bovendien hun functies aanpassen aan de noden, de gading en de afkeer van de gebruiker, door gegevens m.b.t. uw voorkeur te verzamelen en op te slaan.

Wij gebruiken cookies die het web-verkeer nagaan, en dit om de frequentie vast te stellen waarmee de verschillende webpagina’s worden bezocht. Dat helpt ons om gegevens omtrent het verkeer op onze website te ontleden. Bijgevolg kunnen we de webpagina’s optimaliseren opdat ze volledig beantwoorden aan de behoeften van onze klanten. We gebruiken die gegevens uitsluitend voor de statistieken, daarna worden ze uit ons computersysteem gewist.

In het algemeen dragen de cookies bij tot een optimale dienstverlening, want dankzij die cookies kunnen we opvolgen welke webpagina’s u nuttig vindt en welke niet. In geen geval geven de cookies ons toegang tot uw computer of tot gelijk welk persoonlijk gegeven van u, behalve tot de gegevens waarvoor u zelf hebt gekozen om die met ons te delen.

U kunt de cookies ofwel aanvaarden ofwel afwijzen. De meeste browsers aanvaarden de cookies zondermeer maar meestal kunt u de instellingen zo wijzigen dat cookies worden afgewezen indien u dit zou wensen. Dit laatste kan er echter toe leiden dat u niet ten volle gebruik kunt maken van onze website.

Links naar andere websites

Onze website bevat eventueel links naar andere interessante websites. Echter, vanaf het ogenblik dat u die links aanklikt en onze website verlaat, zijn wij niet langer verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens, noch kunnen we de veiligheid garanderen wanneer u die gegevens bekendmaakt tijdens uw bezoek aan die andere websites, te meer daar die andere websites niet beheerst worden door onze privacyverklaring. U dient dus op uw hoede te zijn en eerst het privacybeleid van de andere website na te lezen.